BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

IV Congrés d'Acústica de Catalunya
25 i 26 d'abril del 2022

 

DADES PERSONALS *Camps obligatoris

Nom*
Cognoms*
Entitat / Empresa*
 
Càrrec/professió*
 
Població/ciutat*
Província*
 
Telèfon*
 
Correu electrònic*
 
Necessitats alimentàries especials
 
Assistència prevista*
 

                                  

Assistència gratuïta, places limitades a l'aforament de la seu.

 

CANCEL·LACIONS

 

Les cancel·lacions s'han de comunicar per escrit a Activa Congresos (yolanda@activacongresos.com)


 

SECRETARIA TÈCNICA INSCRIPCIONS

Activa Congresos
Passeig de l’Havana, 11-13, A1, 2º  2ª
08030 Barcelona 
Teléfono 93 3238573
E-mail: yolanda@activacongresos.com


Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per la Diputació de Barcelona, com a entitat coorganitzadora, amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne el resultat, i en compliment d'una missió efectuada en interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Així mateix, us informem que el Congrés, en part, serà enregistrat i es realitzaran fotografies del mateix, i les imatges i contingut podrà ser difós, publicat o comunicat a través d'Internet o de qualsevol altre mitjà. Donades les característiques d'aquests mitjans, les imatges i dades relacionades poden restar visibles indefinidament i ser utilitzades per tercers. La Diputació les guardarà de manera permanent al seu arxiu.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal a l'oficina del Registre.

També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l' Autoritat Catalana de Protecció de Dades.