BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

2n Congrés Català de Qualitat de l'Aire
14 i 15 d'octubre (emissió en línia)

 

DADES PERSONALS *Camps obligatoris

Nom*
Cognoms*
Entitat / Empresa*
 
Càrrec/professió*
 
Població/ciutat*
Telèfon*
 
Correu electrònic*
 
Comentaris
 

 

CANCEL·LACIONS

 

Les cancel·lacions s'han de comunicar per escrit a Activa Congresos (yolanda@activacongresos.com)


 

SECRETARIA TÈCNICA INSCRIPCIONS

Activa Congresos
Passeig de l’Havana, 11-13, A1, 2º  2ª
08030 Barcelona 
Teléfono 93 3238573
E-mail: yolanda@activacongresos.com


Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per ACTIVA Congressos i la Diputació de Barcelona - com a entitat coorganitzadora - amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne el resultat, i en compliment d'una missió efectuada en interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal a les oficines del Registre.

També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.