BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

PRIMERA JORNADA SOBRE EL SISTEMA CATALÀ D'OCUPACIÓ. ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL: SITUACIÓ ACTUAL I TRANSFORMACIONS EN L'ERA DIGITAL
Barcelona, 2 de juny de 2022

 

TERMINI D'INSCRIPCIÓ FINALITZAT
Moltes gràcies pel seu interès, comptem amb vostè per a la propera edició de les jornades